Podklady pro vízum

Jaké dokumenty je potřeba doručit k vyřízení víza do Ruska?

 • Cestovní doklad – pas (originál – do něj bude uděleno vízum).
 • Kopie pasu (stačí černobílá kopie stránky s fotografií a údaji – zůstává na KÚ RF).
 • Pozvání/turistický voucher (můžeme zajistit my). V případě tranzitu – letenka/jízdenka/vízum do třetí země.
 • Cestovní pojištění (kopie smlouvy nebo potvrzení o pojištění – musí obsahovat jméno pojištěné osoby, délku pojištění, platnost pro Rusko). Také Vám rádi zajistíme.
 • Vyplněný vízový formulář – anketa on-line: visa.kdmid.ru
 • Barevná fotografie pasového formátu neměla by být starší půl roku.

Tyto podklady doručte osobně do naší kanceláře v Praze (adresa v kontaktech), nebo pošlete sloužbou České pošty formou EMS (zásilka doručena následující den, za předpokladu, že na podacím lístku uvedete telefonní číslo: 775 023 598). Podklady je možné odevzat osobně i na naší pobočce ve Zlíně. I zde ovšem počítejte s cenou 150Kč za doručení do Prahy.

Fotografie

Fotografie musí splňovat následující požadavky

 • Musí být přilepena na vízovém formuláři –  na vyznačeném místě. Rozměry fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • Fotografie nesmí být starší  6ti měsíců
 • Snímek musí být barevný, čitelný na světlém pozadí (světle modré, bílé…)
 • Tvář musí být uprostřed fotografie. Výraz tváře má být neutrální.
 • Je zakázáno fotografovat se v brýlích proti slunci
 • Fotografie má být pořízena zpředu /ánfas/.

Cestovní doklad

Cestovní pas musí být platný minimálně půl roku po uváděném návratu z RF, v řádném stavu – nepoškozený, musí mít nejměně 2 volné strany pro udělení jednorázového víza nebo 3 strany pro vícevstupní vízum.

Pojištění

Pojištění, žadatel musí předat kopii originálu cestovního pojištění  na dobu celého pobytu víza (u multivstupého víza stačí jen na první vstup) platného na území Ruské federace (v současnosti zařizuje většina pojišťoven v ČR). Rádi pro Vás zajistíme my. Kopie VISA karty ani kartička pojištěného již nestačí. Je potřeba vyžádat si od banky potvrzení o cestovním pojištění.

Pozvání

Můžete dodat své vlastní pozvání. Naše společnost pozvání zajišťuje od partnerů v RF. Rádi pro Vás zajistíme my.

Kopie pasu

Kopii pasu, je nutné k vyřízení víza dodat  – je součástí podkladů pro udělení víza a zůstává na konzulátu RF (hlavní strana s informacemi o žadateli).   V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat: Kontakt ruská víza Zdrojem uvedených informací je oficiální dokumentace Velvyslanectví Ruské Federace v České Republice.