Pracovní vízum do Ruska

Pracovní povinnosti jsou různorodé a může se stát, že zaměstnavatel po Vás bude chtít vycestování do zahraničí. V takovém případě budete pracovní vízum potřebovat. Pokud musíte náhle vycestovat, můžete narazit na komplikace spojené s vyřizováním tohoto víza.

Pracovní vízum do Ruska se vyřizuje podobně jako jiná víza do Ruska. Vízum Vám vydá příslušný konzulát. V České republice se jedná o konzuláty v Brně, Praze nebo v Karlových Varech. Konkrétně tento typ víza má zpravidla platnost tři měsíce. Můžete si jej prodloužit přímo v Rusku.

Pracovní vízum do Ruska bude mít následující postup vyřízení. Musíte si nejprve podat žádost (neboli vízovou anketu) spolu s dalšími dokumenty. Těmito jsou aktuální fotografie, pozvání (pro pracovní víza Vám ji vystaví firma, kterou chcete navštívit), cestovní pas včetně jeho kopie (který musí být platný po dobu pobytu) a nakonec ještě kopie zdravotního pojištění, které je platné v Rusku.

Pracovní vízum do Ruska může být vystaveno na dva roky nebo až pět let. Nepleťte si jej však s vízem služebním, které vám neumožní pobyt bez omezení.

Pracovní vízum se bude tak jako jiná víza vystavovat přibližně deset dní nebo až dva týdny. Pokud na něj spěcháte a potřebujete své pracovní vízum do Ruska dříve, je zde možnost vyřídit jej expresně, ale připlatíte si až dvojnásobek standardní ceny. Obecně mají víza různý počet vstupů na území Ruské federace – můžete mít vízum s jedním nebo dvěma vstupy, nebo i pro více vstupů. Zkontrolujte si tuto skutečnost ještě před odjezdem.

Pracovní vízum do Ruska není jediným druhem víza, jak bylo zmíněno, ale můžete mít ještě vízum služební, tranzitní, studijní, návštěvní nebo turistické vízum. Jakékoliv vízum si vždy vyřizujte včas před odjezdem a počítejte i s takovými nepříjemnostmi jako je neplatný pas nebo nutnost se jít vyfotit při vyřizování. Tyto skutečnosti Vám mohou vydání víza značně prodloužit.